k.ú.: 731226 - Kyje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 1608192
zahrada 1373 628875
ovoc. sad 3 22813
travní p. 67 77458
lesní poz 40 284332
vodní pl. nádrž umělá 7 152501
vodní pl. tok přirozený 13 27709
zast. pl. společný dvůr 14 10970
zast. pl. zbořeniště 15 14395
zast. pl. 2462 590580
ostat.pl. dráha 19 225885
ostat.pl. jiná plocha 703 946030
ostat.pl. manipulační pl. 52 156634
ostat.pl. neplodná půda 27 54811
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 5167
ostat.pl. ostat.komunikace 537 455466
ostat.pl. pohřeb. 4 9206
ostat.pl. silnice 132 211451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 40350
ostat.pl. zeleň 403 169586
Celkem KN 6439 5692411
Par. DKM 6439 5692411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 826
č.p. byt.dům 120
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 499
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 45
č.e. ubyt.zař 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 357
bez čp/če jiná st. 217
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 55
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 2329
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 2024
byt.z. garáž 242
byt.z. j.nebyt 91
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 664
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 19
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 3058
LV 4866
spoluvlastník 10505

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.10.2015
THM-V 1:1000 01.01.1964 21.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 17:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.