k.ú.: 731234 - Hloubětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 905022
zahrada skleník-pařeniš. 8 11816
zahrada 1007 476498
ovoc. sad 169 147240
travní p. 19 45392
lesní poz les(ne hospodář) 1 9846
lesní poz 54 468892
vodní pl. nádrž přírodní 1 18
vodní pl. nádrž umělá 8 46019
vodní pl. rybník 1 2155
vodní pl. tok přirozený 11 36685
vodní pl. tok umělý 5 114
vodní pl. zamokřená pl. 2 409
zast. pl. společný dvůr 40 13200
zast. pl. zbořeniště 22 5602
zast. pl. 2044 496765
ostat.pl. dráha 20 175103
ostat.pl. jiná plocha 1485 1344821
ostat.pl. manipulační pl. 113 105614
ostat.pl. neplodná půda 62 42932
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1054
ostat.pl. ostat.komunikace 693 534875
ostat.pl. pohřeb. 5 13288
ostat.pl. silnice 59 217728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 65351
ostat.pl. zeleň 320 280055
Celkem KN 6426 5446494
Par. DKM 6426 5446494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 346
č.p. byt.dům 137
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 354
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 114
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 94
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 260
bez čp/če jiná st. 285
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 8
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1850
byt.z. ateliér 48
byt.z. byt 3953
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 139
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 1926
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 196
obč.z. rozest. 9
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 6336
LV 7465
spoluvlastník 19484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.04.2016
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.