k.ú.: 731285 - Vysočany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 764830
vinice 4 22496
zahrada 395 338524
ovoc. sad 78 309101
travní p. 1 1198
lesní poz 67 186974
vodní pl. rybník 1 3483
vodní pl. tok přirozený 4 11296
vodní pl. zamokřená pl. 1 671
zast. pl. společný dvůr 59 41341
zast. pl. zbořeniště 19 7190
zast. pl. 1495 955716
ostat.pl. dráha 43 261918
ostat.pl. jiná plocha 1498 1133005
ostat.pl. manipulační pl. 490 522695
ostat.pl. neplodná půda 70 58136
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8605
ostat.pl. ostat.komunikace 657 668598
ostat.pl. silnice 78 161161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 58 188082
ostat.pl. zeleň 471 423165
Celkem KN 5605 6068185
Par. DKM 5605 6068185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 249
č.p. byt.dům 227
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 110
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 81
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 17
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 241
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 77
bez čp/če tech.vyb 74
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1392
byt.z. ateliér 29
byt.z. byt 5761
byt.z. dílna 26
byt.z. garáž 347
byt.z. j.nebyt 663
byt.z. rozest. 10
obč.z. ateliér 100
obč.z. byt 1894
obč.z. dílna 28
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 214
obč.z. rozest. 140
Celkem JED 9227
LV 8315
spoluvlastník 23803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1942 11.11.2010 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.