k.ú.: 731439 - Letňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1150664
zahrada 496 152436
travní p. 4 23012
lesní poz 11 278783
vodní pl. nádrž umělá 6 1469
zast. pl. společný dvůr 18 18786
zast. pl. zbořeniště 2 1987
zast. pl. 1480 773057
ostat.pl. jiná plocha 805 626856
ostat.pl. manipulační pl. 260 1407856
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 26008
ostat.pl. ostat.komunikace 578 679477
ostat.pl. silnice 7 13554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 59294
ostat.pl. zeleň 465 393079
Celkem KN 4474 5606318
Par. DKM 4474 5606318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 234
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 38
č.p. rod.dům 430
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 11
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 198
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 100
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1222
byt.z. ateliér 75
byt.z. byt 7776
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 355
byt.z. j.nebyt 483
obč.z. byt 2053
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 179
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 10938
LV 10815
spoluvlastník 26859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.10.2013
THM-V 1:1000 01.01.1969 07.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 07.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:02

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.