k.ú.: 731528 - Třeboradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 475 2891598
zahrada 262 144244
ovoc. sad 10 33782
travní p. 3 1547
lesní poz 3 21930
vodní pl. nádrž umělá 1 2237
vodní pl. tok přirozený 35 26100
vodní pl. zamokřená pl. 10 12660
zast. pl. společný dvůr 1 113
zast. pl. zbořeniště 6 1549
zast. pl. 547 116492
ostat.pl. dráha 20 64610
ostat.pl. jiná plocha 207 124828
ostat.pl. manipulační pl. 17 35874
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1401
ostat.pl. ostat.komunikace 115 111555
ostat.pl. pohřeb. 1 6347
ostat.pl. silnice 31 59230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16780
ostat.pl. zeleň 28 15102
Celkem KN 1776 3687979
Par. DKM 1776 3687979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 250
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 518
byt.z. byt 75
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 93
LV 710
spoluvlastník 1182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2017
THM-V 1:1000 01.03.1973 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.05.2022 15:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.