k.ú.: 731552 - Miškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 2046877
zahrada 142 98340
ovoc. sad 3 12110
lesní poz 11 61355
vodní pl. nádrž umělá 1 2984
vodní pl. tok přirozený 28 16125
zast. pl. společný dvůr 6 1076
zast. pl. zbořeniště 2 250
zast. pl. 457 111598
ostat.pl. jiná plocha 112 121915
ostat.pl. manipulační pl. 30 18622
ostat.pl. neplodná půda 2 7971
ostat.pl. ostat.komunikace 143 85480
ostat.pl. silnice 6 49458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 20180
ostat.pl. zeleň 34 12729
Celkem KN 1414 2667070
Par. DKM 1414 2667070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 243
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 453
byt.z. byt 130
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 38
obč.z. garáž 1
Celkem JED 185
LV 653
spoluvlastník 1151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2015
THM-V 1:1000 01.03.1973 10.11.2015 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1842 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.