k.ú.: 731641 - Kbely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 1350118
zahrada 898 592920
ovoc. sad 1 15967
travní p. 1 67
lesní poz 5 179771
vodní pl. nádrž umělá 3 5853
vodní pl. tok přirozený 9 7339
zast. pl. společný dvůr 76 8794
zast. pl. zbořeniště 8 1231
zast. pl. 2020 469439
ostat.pl. dráha 7 68407
ostat.pl. jiná plocha 333 2236824
ostat.pl. manipulační pl. 109 280800
ostat.pl. neplodná půda 1 26
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 126528
ostat.pl. ostat.komunikace 263 330969
ostat.pl. pohřeb. 1 21015
ostat.pl. silnice 29 105625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25058
ostat.pl. zeleň 202 174647
Celkem KN 4238 6001398
Par. DKM 4238 6001398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 576
č.p. byt.dům 73
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 326
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 590
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1927
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 1293
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 127
byt.z. j.nebyt 137
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 280
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 129
Celkem JED 1984
LV 3142
spoluvlastník 7436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.03.2016
THM-V 1:1000 01.03.1973 22.03.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.