k.ú.: 732052 - Hostivař - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 469364
zahrada 1041 467717
ovoc. sad 47 208102
travní p. 47 132831
lesní poz les(ne hospodář) 1 13761
lesní poz 205 1614233
vodní pl. nádrž umělá 10 348418
vodní pl. tok přirozený 47 55906
zast. pl. společný dvůr 72 136046
zast. pl. zbořeniště 20 31863
zast. pl. 2313 987037
ostat.pl. dráha 53 148889
ostat.pl. dálnice 6 15411
ostat.pl. jiná plocha 1702 1475699
ostat.pl. manipulační pl. 234 386626
ostat.pl. neplodná půda 19 6567
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 5951
ostat.pl. ostat.komunikace 738 800645
ostat.pl. pohřeb. 1 4388
ostat.pl. silnice 72 121597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 86364
ostat.pl. zeleň 501 487709
Celkem KN 7375 8005124
Par. DKM 7375 8005124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 663
č.p. byt.dům 173
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 73
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 383
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 8
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če adminis. 8
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 246
bez čp/če jiná st. 184
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo přehrada 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 2046
byt.z. ateliér 13
byt.z. byt 6840
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 219
byt.z. j.nebyt 641
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 14
obč.z. byt 845
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 298
obč.z. rozest. 66
Celkem JED 8971
LV 9751
spoluvlastník 24858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2013
Ins. A 1:1000 04.09.1931 27.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.