k.ú.: 732257 - Vršovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 366 104495
travní p. 3 1513
lesní poz 6 27931
vodní pl. tok přirozený 2 19866
zast. pl. společný dvůr 61 12217
zast. pl. zbořeniště 5 623
zast. pl. 1839 760171
ostat.pl. dráha 47 327154
ostat.pl. jiná plocha 402 204878
ostat.pl. manipulační pl. 66 45094
ostat.pl. neplodná půda 17 8721
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1711
ostat.pl. ostat.komunikace 462 711996
ostat.pl. pohřeb. 1 41042
ostat.pl. silnice 10 19357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 237567
ostat.pl. zeleň 442 410771
Celkem KN 3771 2935107
Par. DKM 3771 2935107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 482
č.p. byt.dům 674
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 23
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 47
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 1
č.e. adminis. 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 195
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
Celkem BUD 1730
byt.z. ateliér 101
byt.z. byt 12473
byt.z. dílna 139
byt.z. garáž 166
byt.z. j.nebyt 1045
byt.z. rozest. 11
obč.z. ateliér 142
obč.z. byt 1555
obč.z. dílna 30
obč.z. garáž 27
obč.z. j.nebyt 480
obč.z. rozest. 79
Celkem JED 16248
LV 14743
spoluvlastník 34705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.12.1989 30.12.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:05

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.