k.ú.: 732257 - Vršovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 367 107895
travní p. 3 1513
lesní poz 6 27931
vodní pl. tok přirozený 2 19866
zast. pl. společný dvůr 66 15371
zast. pl. zbořeniště 5 623
zast. pl. 1847 759345
ostat.pl. dráha 39 327117
ostat.pl. jiná plocha 390 202035
ostat.pl. manipulační pl. 66 45138
ostat.pl. neplodná půda 17 8721
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1711
ostat.pl. ostat.komunikace 461 712480
ostat.pl. pohřeb. 1 41042
ostat.pl. silnice 10 19357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 235479
ostat.pl. zeleň 440 409469
Celkem KN 3761 2935093
Par. DKM 3761 2935093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 546
č.p. byt.dům 623
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 2
č.e. adminis. 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
rozestav. 1
Celkem BUD 1728
byt.z. ateliér 102
byt.z. byt 12452
byt.z. dílna 141
byt.z. garáž 166
byt.z. j.nebyt 1062
byt.z. rozest. 14
obč.z. ateliér 133
obč.z. byt 1311
obč.z. dílna 27
obč.z. garáž 27
obč.z. j.nebyt 422
obč.z. rozest. 22
Celkem JED 15879
LV 14627
spoluvlastník 34336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.12.1989 30.12.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 13:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.