k.ú.: 732257 - Vršovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 367 107881
travní p. 3 1513
lesní poz 6 27931
vodní pl. tok přirozený 2 19866
zast. pl. společný dvůr 65 15340
zast. pl. zbořeniště 5 623
zast. pl. 1850 756011
ostat.pl. dráha 37 327117
ostat.pl. jiná plocha 387 202570
ostat.pl. manipulační pl. 66 45173
ostat.pl. neplodná půda 16 8721
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1711
ostat.pl. ostat.komunikace 460 714896
ostat.pl. pohřeb. 1 41042
ostat.pl. silnice 10 19357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 235456
ostat.pl. zeleň 438 409881
Celkem KN 3753 2935089
Par. DKM 3753 2935089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 585
č.p. byt.dům 597
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 34
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 2
č.e. adminis. 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 192
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
rozestav. 1
Celkem BUD 1729
byt.z. ateliér 101
byt.z. byt 12449
byt.z. dílna 155
byt.z. garáž 166
byt.z. j.nebyt 1061
byt.z. rozest. 10
obč.z. ateliér 144
obč.z. byt 1271
obč.z. dílna 26
obč.z. garáž 27
obč.z. j.nebyt 421
obč.z. rozest. 28
Celkem JED 15859
LV 14475
spoluvlastník 33916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.12.1989 30.12.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 23:11

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.