k.ú.: 732451 - Malešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 167390
zahrada 338 142846
ovoc. sad 1 3432
travní p. 1 57
lesní poz les(ne hospodář) 2 25779
lesní poz 14 89395
vodní pl. nádrž umělá 2 3225
vodní pl. tok přirozený 3 897
zast. pl. společný dvůr 10 14786
zast. pl. zbořeniště 5 1518
zast. pl. 1244 630144
ostat.pl. dráha 46 198578
ostat.pl. jiná plocha 676 920280
ostat.pl. manipulační pl. 93 492479
ostat.pl. neplodná půda 3 631
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2789
ostat.pl. ostat.komunikace 421 398323
ostat.pl. pohřeb. 1 53
ostat.pl. silnice 54 157522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 42359
ostat.pl. zeleň 451 518607
ostat.pl. 3 921
Celkem KN 3438 3812011
Par. DKM 3438 3812011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 266
č.p. byt.dům 101
č.p. jiná st. 44
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 134
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 5
č.e. adminis. 1
č.e. bydlení 1
č.e. doprava 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 240
bez čp/če jiná st. 171
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 21
Celkem BUD 1134
byt.z. ateliér 39
byt.z. byt 2817
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 101
byt.z. j.nebyt 187
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 62
obč.z. byt 1033
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 65
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 4313
LV 4763
spoluvlastník 12996

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 17:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.