k.ú.: 732541 - Dolní Měcholupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 2345509
zahrada 393 183509
ovoc. sad 7 20679
travní p. 103 154696
lesní poz 24 91608
vodní pl. nádrž umělá 5 2159
vodní pl. tok přirozený 36 15258
vodní pl. zamokřená pl. 6 3263
zast. pl. společný dvůr 47 67719
zast. pl. zbořeniště 4 6606
zast. pl. 992 380431
ostat.pl. dráha 33 116178
ostat.pl. jiná plocha 853 511016
ostat.pl. manipulační pl. 185 423251
ostat.pl. neplodná půda 7 2122
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 9658
ostat.pl. ostat.komunikace 333 201064
ostat.pl. silnice 15 69397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13024
ostat.pl. zeleň 72 43110
Celkem KN 3648 4660257
Par. DKM 3648 4660257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 34
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 535
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 86
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 971
byt.z. byt 586
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 47
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 793
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 133
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 1582
LV 2094
spoluvlastník 4479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2012
THM-V 1:1000 01.01.1965 04.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 04.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.