k.ú.: 732583 - Horní Měcholupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 112159
zahrada 341 167402
lesní poz 3 34480
vodní pl. nádrž umělá 1 3117
vodní pl. tok přirozený 3 91
zast. pl. společný dvůr 7 848
zast. pl. 940 301783
ostat.pl. dráha 11 28735
ostat.pl. jiná plocha 871 748854
ostat.pl. manipulační pl. 43 149371
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 21782
ostat.pl. ostat.komunikace 401 316729
ostat.pl. silnice 24 58820
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 36736
ostat.pl. zeleň 604 270067
Celkem KN 3382 2250974
Par. DKM 3382 2250974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 193
č.p. byt.dům 89
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 315
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 85
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če výroba 4
rozestav. 3
Celkem BUD 831
byt.z. ateliér 54
byt.z. byt 4375
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 115
obč.z. ateliér 140
obč.z. byt 1830
obč.z. garáž 91
obč.z. j.nebyt 152
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 6769
LV 6961
spoluvlastník 18283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2012
THM-V 1:1000 01.01.1965 17.10.2012 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1841 17.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.