k.ú.: 732613 - Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 508734
zahrada 388 215701
travní p. 49 61809
lesní poz 34 72108
vodní pl. nádrž umělá 26 42923
vodní pl. rybník 5 3456
vodní pl. tok přirozený 37 81921
vodní pl. tok umělý 18 1682
vodní pl. zamokřená pl. 1 23381
zast. pl. společný dvůr 6 7068
zast. pl. zbořeniště 2 207
zast. pl. 503 151548
ostat.pl. jiná plocha 335 288356
ostat.pl. manipulační pl. 7 2933
ostat.pl. neplodná půda 13 4587
ostat.pl. ostat.komunikace 326 200622
ostat.pl. pohřeb. 2 5440
ostat.pl. silnice 30 39539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23421
ostat.pl. zeleň 117 51004
Celkem KN 1971 1786440
Par. DKM 1971 1786440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 37
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 331
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
Celkem BUD 476
byt.z. byt 2023
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 86
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2152
LV 2630
spoluvlastník 6496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2011
THM-V 1:1000 01.01.1964 25.03.2011
S-SK GS 1:2880 1841 25.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.