k.ú.: 732613 - Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 508730
zahrada 389 215634
travní p. 49 61809
lesní poz 34 72108
vodní pl. nádrž umělá 26 42923
vodní pl. rybník 5 3456
vodní pl. tok přirozený 37 81921
vodní pl. tok umělý 18 1682
vodní pl. zamokřená pl. 1 23381
zast. pl. společný dvůr 6 7068
zast. pl. zbořeniště 2 207
zast. pl. 503 151526
ostat.pl. jiná plocha 339 288521
ostat.pl. manipulační pl. 7 2933
ostat.pl. neplodná půda 13 4587
ostat.pl. ostat.komunikace 328 200626
ostat.pl. pohřeb. 2 5440
ostat.pl. silnice 29 39464
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23421
ostat.pl. zeleň 117 51005
Celkem KN 1976 1786442
Par. DKM 1976 1786442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 37
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 332
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
Celkem BUD 476
byt.z. byt 2023
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 86
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2152
LV 2632
spoluvlastník 6689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2011
THM-V 1:1000 01.01.1964 25.03.2011
S-SK GS 1:2880 1841 25.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:26

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.