k.ú.: 732761 - Volovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550094 - Prachatice NUTS5 CZ0315550094
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 4 4497
travní p. 57 795393
lesní poz 41 2258494
vodní pl. nádrž umělá 2 4403
vodní pl. zamokřená pl. 7 34747
zast. pl. společný dvůr 2 331
zast. pl. zbořeniště 3 170
zast. pl. 23 6345
ostat.pl. jiná plocha 27 215240
ostat.pl. manipulační pl. 2 5625
ostat.pl. neplodná půda 58 203671
ostat.pl. ostat.komunikace 21 49833
Celkem KN 247 3578749
Par. DKM 247 3578749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 23
LV 31
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.11.2021 1:1000 20.01.2022 *) pozemková úprava
KMD 1:1000 19.11.2010 20.01.2022
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 17.05.2022 06:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.