k.ú.: 732770 - Prácheň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561681 - Kamenický Šenov NUTS5 CZ0511561681
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 14613
zahrada 202 92091
travní p. 367 887094
lesní poz 28 1002864
vodní pl. nádrž umělá 6 1476
vodní pl. tok umělý 2 396
vodní pl. zamokřená pl. 1 1014
zast. pl. společný dvůr 2 222
zast. pl. zbořeniště 50 13495
zast. pl. 242 46662
ostat.pl. jiná plocha 25 4556
ostat.pl. manipulační pl. 19 14820
ostat.pl. neplodná půda 124 131147
ostat.pl. ostat.komunikace 68 43000
ostat.pl. pohřeb. 1 1604
ostat.pl. silnice 25 29253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10978
ostat.pl. zeleň 1 254
Celkem KN 1187 2295539
Par. KMD 1187 2295539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 236
byt.z. byt 28
obč.z. byt 3
Celkem JED 31
LV 279
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.05.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.