k.ú.: 732788 - Bezděkov u Prachomet - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 1739376
zahrada 17 9628
travní p. 165 1624615
lesní poz les(ne hospodář) 4 88658
lesní poz 87 1450272
vodní pl. nádrž umělá 8 9943
vodní pl. tok umělý 6 6514
vodní pl. zamokřená pl. 6 37284
zast. pl. společný dvůr 1 394
zast. pl. zbořeniště 11 5658
zast. pl. 30 21340
ostat.pl. jiná plocha 34 46500
ostat.pl. manipulační pl. 10 15098
ostat.pl. neplodná půda 45 40883
ostat.pl. ostat.komunikace 41 74436
ostat.pl. silnice 6 52269
ostat.pl. zeleň 3 87
Celkem KN 576 5222955
Par. DKM 576 5222955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 29
LV 41
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2000 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.