k.ú.: 732826 - Prakšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592536 - Prakšice NUTS5 CZ0722592536
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 907 3755638
zahrada 290 170363
ovoc. sad 30 52888
travní p. 392 929761
lesní poz ostat.komunikace 6 12225
lesní poz 45 3044555
vodní pl. nádrž umělá 10 259691
vodní pl. rybník 3 57708
vodní pl. tok přirozený 22 90709
vodní pl. tok umělý 1 394
zast. pl. zbořeniště 2 696
zast. pl. 489 186793
ostat.pl. jiná plocha 168 160571
ostat.pl. manipulační pl. 44 107945
ostat.pl. neplodná půda 220 129845
ostat.pl. ostat.komunikace 133 267909
ostat.pl. pohřeb. 1 4196
ostat.pl. silnice 13 53140
ostat.pl. skládka 16 58612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 18140
ostat.pl. zeleň 91 238983
Celkem KN 2892 9600762
Par. DKM 2892 9600762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 314
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 73
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 470
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 697
spoluvlastník 1678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2009 na části k.ú.
DKM-KPÚ 04.12.2008 1:1000 08.12.2008 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 05.05.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.