k.ú.: 732842 - Prameny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539538 - Prameny NUTS5 CZ0411539538
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 1242898
zahrada 44 30141
travní p. 118 4847138
lesní poz 150 17445275
vodní pl. nádrž přírodní 2 727
vodní pl. nádrž umělá 12 51933
vodní pl. tok přirozený 14 16839
vodní pl. tok umělý 17 90973
vodní pl. zamokřená pl. 2 4448
zast. pl. společný dvůr 13 2151
zast. pl. zbořeniště 6 2640
zast. pl. 74 27922
ostat.pl. jiná plocha 62 132066
ostat.pl. manipulační pl. 4 3229
ostat.pl. neplodná půda 85 324627
ostat.pl. ostat.komunikace 122 201387
ostat.pl. silnice 13 186242
Celkem KN 755 24610636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 72
LV 76
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 09:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.