k.ú.: 732869 - Kobylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573710 - Kobylice NUTS5 CZ0521573710
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 1923629
zahrada 127 95405
travní p. 153 302784
lesní poz 51 3312329
vodní pl. nádrž umělá 4 4107
vodní pl. rybník 5 227555
vodní pl. tok přirozený 25 8070
vodní pl. tok umělý 4 571
zast. pl. společný dvůr 3 1462
zast. pl. zbořeniště 7 3231
zast. pl. 123 55301
ostat.pl. jiná plocha 51 16364
ostat.pl. manipulační pl. 10 28975
ostat.pl. neplodná půda 8 12919
ostat.pl. ostat.komunikace 81 99722
ostat.pl. pohřeb. 1 1240
ostat.pl. silnice 51 38018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15185
ostat.pl. zeleň 14 24655
Celkem KN 1173 6171522
Par. KMD 1173 6171522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 119
LV 161
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK GS 1:2880 1841 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 14:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.