k.ú.: 732893 - Zdechovice u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573744 - Zdechovice NUTS5 CZ0521573744
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2160937
zahrada 93 114973
ovoc. sad 4 18083
travní p. 4 11281
lesní poz 33 2922939
vodní pl. nádrž umělá 2 1102
vodní pl. tok přirozený 15 6236
zast. pl. společný dvůr 1 194
zast. pl. zbořeniště 1 290
zast. pl. 95 54313
ostat.pl. jiná plocha 20 7596
ostat.pl. manipulační pl. 10 17096
ostat.pl. neplodná půda 3 4228
ostat.pl. ostat.komunikace 55 47420
ostat.pl. pohřeb. 1 1285
ostat.pl. silnice 3 22695
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7023
ostat.pl. zeleň 6 28442
Celkem KN 507 5426133
Par. DKM 1 132
Par. KMD 506 5426001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 94
LV 131
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 16.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 10:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.