k.ú.: 732931 - Vlčkovice u Praskačky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570656 - Praskačka NUTS5 CZ0521570656
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 2153202
zahrada 77 43317
travní p. 3 2868
vodní pl. nádrž umělá 1 1463
vodní pl. tok přirozený 3 1728
vodní pl. tok umělý 7 1739
zast. pl. 81 45608
ostat.pl. dráha 1 4958
ostat.pl. jiná plocha 28 45420
ostat.pl. manipulační pl. 3 3558
ostat.pl. neplodná půda 6 4148
ostat.pl. ostat.komunikace 32 20523
ostat.pl. silnice 9 19494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2601
ostat.pl. zeleň 7 14605
Celkem KN 361 2365232
Par. DKM 361 2365232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 80
LV 109
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.04.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 07:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.