k.ú.: 732958 - Prašný Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560006 - Mlečice NUTS5 CZ0326560006
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 2328734
zahrada 130 82567
travní p. 26 104405
lesní poz 7 69918
vodní pl. nádrž umělá 2 2311
vodní pl. tok přirozený 3 2602
zast. pl. 117 55201
ostat.pl. jiná plocha 22 12824
ostat.pl. manipulační pl. 8 2244
ostat.pl. neplodná půda 28 55988
ostat.pl. ostat.komunikace 48 94057
ostat.pl. silnice 4 37572
Celkem KN 527 2848423
Par. DKM 242 2676223
Par. KMD 285 172200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 115
LV 133
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2012
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2012
KM-D 1:2880 03.06.1999 08.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 03.06.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.