k.ú.: 733008 - Pravíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548111 - Kamenice nad Lipou NUTS5 CZ0633548111
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 431 2019870
zahrada 42 31093
travní p. 325 750170
lesní poz les s budovou 5 184
lesní poz ostat.komunikace 1 1059
lesní poz 217 7083524
vodní pl. nádrž umělá 5 40490
vodní pl. rybník 14 383567
vodní pl. tok přirozený 2 76
vodní pl. tok umělý 38 8595
zast. pl. společný dvůr 9 2995
zast. pl. zbořeniště 3 792
zast. pl. 111 40590
ostat.pl. jiná plocha 143 215494
ostat.pl. manipulační pl. 27 29302
ostat.pl. neplodná půda 24 6988
ostat.pl. ostat.komunikace 110 106725
ostat.pl. silnice 60 108789
Celkem KN 1567 10830303
Par. DKM 11 25774
Par. KMD 1556 10804529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 115
LV 196
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1829 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 09:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.