k.ú.: 733113 - Přítkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567787 - Proboštov NUTS5 CZ0426567787
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 750
zahrada 118 97526
travní p. 43 174127
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 4499
lesní poz 60 672777
vodní pl. nádrž umělá 4 6307
vodní pl. tok přirozený 4 7268
vodní pl. zamokřená pl. 4 5626
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. zbořeniště 1 13
zast. pl. 134 26510
ostat.pl. dráha 5 14024
ostat.pl. jiná plocha 45 34440
ostat.pl. manipulační pl. 8 6218
ostat.pl. neplodná půda 21 16683
ostat.pl. ostat.komunikace 51 37001
ostat.pl. silnice 2 16179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 27615
ostat.pl. zeleň 2 235
Celkem KN 509 1147837
Par. DKM 509 1147837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 131
LV 138
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2001 převod
ZMVM 1:1000 15.08.1990 20.03.2001
S-SK GS 1:2880 1843 15.08.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 10:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.