k.ú.: 733148 - Prokopov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594695 - Prokopov NUTS5 CZ0647594695
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 2069218
zahrada 60 56121
ovoc. sad 3 11097
travní p. 23 28098
lesní poz 38 130692
vodní pl. rybník 2 4329
vodní pl. tok přirozený 27 4248
zast. pl. zbořeniště 3 1018
zast. pl. 82 38363
ostat.pl. jiná plocha 12 7029
ostat.pl. manipulační pl. 34 23968
ostat.pl. neplodná půda 15 5431
ostat.pl. ostat.komunikace 48 61477
ostat.pl. silnice 2 12673
ostat.pl. zeleň 2 204
Celkem KN 775 2453966
Par. KMD 775 2453966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 76
LV 120
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2016
KM-D 1:1000 16.02.2002 01.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.02.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 03:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.