k.ú.: 733156 - Proseč u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 537829 - Proseč NUTS5 CZ0633537829
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 536 1657328
zahrada 86 32509
ovoc. sad 1 1619
travní p. 202 268024
lesní poz ostat.komunikace 1 1802
lesní poz 170 1696991
vodní pl. nádrž umělá 1 2890
vodní pl. rybník 2 6453
vodní pl. tok přirozený 3 2295
vodní pl. tok umělý 27 3390
vodní pl. zamokřená pl. 1 517
zast. pl. společný dvůr 7 724
zast. pl. zbořeniště 3 582
zast. pl. 74 29254
ostat.pl. jiná plocha 41 9878
ostat.pl. manipulační pl. 32 15987
ostat.pl. neplodná půda 70 18708
ostat.pl. ostat.komunikace 40 44701
ostat.pl. silnice 54 27903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2751
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 1354 3824432
Par. KMD 1354 3824432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 70
LV 115
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK GS 1:2880 1838 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 20:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.