k.ú.: 733172 - Podměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 990264
zahrada 125 64787
ovoc. sad 3 10042
travní p. 174 808722
lesní poz 47 228945
vodní pl. nádrž umělá 6 2699
vodní pl. tok přirozený 13 6610
vodní pl. tok umělý 11 2806
zast. pl. společný dvůr 3 31
zast. pl. 116 36775
ostat.pl. jiná plocha 50 24566
ostat.pl. manipulační pl. 28 30382
ostat.pl. mez, stráň 2 865
ostat.pl. neplodná půda 25 13969
ostat.pl. ostat.komunikace 47 38501
ostat.pl. silnice 8 13092
Celkem KN 740 2273056
Par. DKM 1 5960
Par. KMD 739 2267096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 49
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 107
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 182
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.