k.ú.: 733181 - Proseč u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1639
orná půda 76 230979
zahrada 533 292019
ovoc. sad 6 15054
travní p. mez, stráň 15 15659
travní p. plantáž dřevin 1 1580
travní p. 639 1594260
lesní poz les(ne hospodář) 17 2294391
lesní poz 197 1450500
vodní pl. nádrž přírodní 5 6681
vodní pl. nádrž umělá 6 7258
vodní pl. tok přirozený 10 6808
vodní pl. tok umělý 5 1328
zast. pl. společný dvůr 3 25
zast. pl. 514 108012
ostat.pl. jiná plocha 138 91752
ostat.pl. manipulační pl. 16 29009
ostat.pl. mez, stráň 11 4656
ostat.pl. neplodná půda 75 30230
ostat.pl. ostat.komunikace 217 130416
ostat.pl. pohřeb. 5 10004
ostat.pl. silnice 33 56415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16786
ostat.pl. zeleň 10 24873
Celkem KN 2543 6420334
Par. KMD 2543 6420334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 251
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 508
byt.z. byt 41
Celkem JED 41
LV 583
spoluvlastník 802

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 08.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 16:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.