k.ú.: 733211 - Proseč nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563510 - Jablonec nad Nisou NUTS5 CZ0512563510
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 554344
zahrada mez, stráň 1 1920
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 412 290688
travní p. mez, stráň 6 7248
travní p. 681 1492645
lesní poz les(ne hospodář) 1 5403
lesní poz 257 2360144
vodní pl. nádrž umělá 9 20539
vodní pl. tok přirozený 7 31167
vodní pl. tok umělý 1 766
zast. pl. společný dvůr 1 628
zast. pl. zbořeniště 29 5646
zast. pl. 629 126662
ostat.pl. dráha 14 31576
ostat.pl. jiná plocha 82 38322
ostat.pl. manipulační pl. 77 86011
ostat.pl. neplodná půda 170 162330
ostat.pl. ostat.komunikace 262 191172
ostat.pl. pohřeb. 1 6041
ostat.pl. silnice 10 63881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19919
ostat.pl. zeleň 51 34337
Celkem KN 2906 5531424
Par. DKM 2906 5531424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 251
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 100
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 613
byt.z. byt 178
obč.z. byt 318
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 502
LV 988
spoluvlastník 1580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.06.2000 1:1000 09.06.2000 *) Od -ověř TO. Převední.
THM-V 1:1000 01.06.1983 09.06.2000 Od -dle údajů KP. THM Proseč 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1983 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.