k.ú.: 733229 - Javorník u Českého Dubu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544345 - Proseč pod Ještědem NUTS5 CZ0513544345
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 936072
zahrada 169 194683
ovoc. sad 1 15003
travní p. mez, stráň 3 5109
travní p. 435 1811027
lesní poz 82 1360003
vodní pl. nádrž umělá 1 32
vodní pl. tok přirozený 86 19322
vodní pl. tok umělý 12 3545
vodní pl. zamokřená pl. 1 893
zast. pl. zbořeniště 5 742
zast. pl. 145 38443
ostat.pl. jiná plocha 83 47591
ostat.pl. manipulační pl. 18 29731
ostat.pl. mez, stráň 5 12525
ostat.pl. neplodná půda 1 176
ostat.pl. ostat.komunikace 78 77907
ostat.pl. pohřeb. 1 1200
ostat.pl. silnice 16 42644
ostat.pl. zeleň 2 240
Celkem KN 1326 4596888
Par. DKM 1326 4596888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 145
LV 311
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1989 08.09.2000 Od -ověř TO. ZMVM Javorník.
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.