k.ú.: 733245 - Proseč pod Ještědem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544345 - Proseč pod Ještědem NUTS5 CZ0513544345
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 76115
zahrada 204 239759
ovoc. sad 13 32245
travní p. 383 1819081
lesní poz 130 1095353
vodní pl. tok přirozený 16 6268
vodní pl. zamokřená pl. 7 10143
vodní pl. 1 57
zast. pl. společný dvůr 5 2131
zast. pl. zbořeniště 12 2847
zast. pl. 185 47293
ostat.pl. jiná plocha 48 54860
ostat.pl. manipulační pl. 13 9177
ostat.pl. neplodná půda 283 206968
ostat.pl. ostat.komunikace 181 134489
ostat.pl. silnice 3 36570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9833
Celkem KN 1507 3783189
Par. DKM 1507 3783189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 236
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.04.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1989 04.04.2000 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Javorník.
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.