k.ú.: 733253 - Proseč pod Křemešníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561941 - Proseč pod Křemešníkem NUTS5 CZ0633561941
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2032930
zahrada 63 45741
travní p. 182 1056178
lesní poz les s budovou 10 459
lesní poz 139 1731368
vodní pl. nádrž umělá 6 16055
vodní pl. rybník 5 17583
vodní pl. tok přirozený 9 6424
vodní pl. tok umělý 7 2568
vodní pl. zamokřená pl. 11 28982
zast. pl. společný dvůr 11 776
zast. pl. 143 37479
ostat.pl. jiná plocha 142 105278
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1413
ostat.pl. manipulační pl. 17 18194
ostat.pl. neplodná půda 33 27326
ostat.pl. ostat.komunikace 99 141855
ostat.pl. silnice 9 38859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4834
ostat.pl. zeleň 5 3091
Celkem KN 1039 5317393
Par. DKM 838 5236235
Par. KMD 201 81158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 149
LV 212
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.03.2016
DKM-KPÚ 23.05.2014 1:1000 29.05.2014 *)
KM-D 1:2000 07.06.2000 03.03.2016
S-SK GS 1:2880 1829 07.06.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.