k.ú.: 733261 - Prosečné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579602 - Prosečné NUTS5 CZ0525579602
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 3090071
zahrada 113 101481
travní p. 524 1802268
lesní poz 306 2737661
vodní pl. nádrž umělá 3 5656
vodní pl. tok přirozený 25 110177
vodní pl. tok umělý 4 1912
vodní pl. zamokřená pl. 1 2984
zast. pl. společný dvůr 4 1133
zast. pl. zbořeniště 4 1879
zast. pl. 303 109277
ostat.pl. jiná plocha 45 26386
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1249
ostat.pl. manipulační pl. 21 44478
ostat.pl. neplodná půda 95 72341
ostat.pl. ostat.komunikace 229 181466
ostat.pl. pohřeb. 1 2995
ostat.pl. silnice 10 45826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7071
ostat.pl. zeleň 6 6266
Celkem KN 1872 8352577
GP 8 104036
Celkem ZE 8 104036
Par. KMD 1872 8352577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 278
byt.z. byt 32
obč.z. byt 4
Celkem JED 36
LV 341
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 13:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.