k.ú.: 733288 - Prosenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517151 - Prosenice NUTS5 CZ0714517151
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1897366
zahrada 174 118636
ovoc. sad 17 45453
travní p. 15 128816
lesní poz 12 154715
vodní pl. nádrž přírodní 2 16657
vodní pl. nádrž umělá 1 93544
vodní pl. tok přirozený 6 41794
zast. pl. zbořeniště 4 1310
zast. pl. 183 75144
ostat.pl. dráha 3 34831
ostat.pl. jiná plocha 30 119522
ostat.pl. manipulační pl. 13 2864
ostat.pl. neplodná půda 3 21930
ostat.pl. ostat.komunikace 77 111104
ostat.pl. pohřeb. 3 4247
ostat.pl. silnice 13 66549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 189
Celkem KN 840 2934671
Par. KMD 840 2934671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 125
č.p. zem.stav 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 245
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠD 1:2500 1931 24.04.2014 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.