k.ú.: 733393 - Prosetín u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572098 - Prosetín NUTS5 CZ0531572098
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 484 2213879
zahrada 333 188805
ovoc. sad 9 34701
travní p. 599 1385860
lesní poz 53 398434
vodní pl. nádrž umělá 4 10033
vodní pl. rybník 2 11832
vodní pl. tok přirozený 23 12445
vodní pl. zamokřená pl. 7 8090
zast. pl. společný dvůr 7 282
zast. pl. zbořeniště 3 654
zast. pl. 416 110368
ostat.pl. dráha 6 47226
ostat.pl. jiná plocha 166 336887
ostat.pl. manipulační pl. 64 124184
ostat.pl. neplodná půda 248 190877
ostat.pl. ostat.komunikace 247 152922
ostat.pl. pohřeb. 1 2918
ostat.pl. silnice 23 66178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23828
ostat.pl. zeleň 3 3897
Celkem KN 2703 5324300
Par. KMD 2703 5324300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 212
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 404
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 508
spoluvlastník 726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839 06.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.