k.ú.: 733407 - Brťoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596493 - Prosetín NUTS5 CZ0635596493
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 1083482
zahrada 60 46176
travní p. 280 490176
lesní poz 312 1856721
vodní pl. nádrž umělá 2 1167
vodní pl. tok přirozený 1 5192
zast. pl. zbořeniště 7 1901
zast. pl. 53 19686
ostat.pl. jiná plocha 35 5695
ostat.pl. manipulační pl. 7 8171
ostat.pl. neplodná půda 130 75430
ostat.pl. ostat.komunikace 105 73609
ostat.pl. silnice 32 20402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1547
ostat.pl. zeleň 33 13741
Celkem KN 1354 3703096
Par. KMD 1354 3703096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 53
LV 86
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 10:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.