k.ú.: 733415 - Čtyři Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596493 - Prosetín NUTS5 CZ0635596493
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 380083
zahrada 74 49898
travní p. 194 911262
lesní poz 165 2285946
vodní pl. nádrž umělá 1 2712
vodní pl. tok přirozený 35 20462
vodní pl. tok umělý 8 280
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 7 947
zast. pl. 71 23923
ostat.pl. jiná plocha 27 24875
ostat.pl. manipulační pl. 36 13299
ostat.pl. neplodná půda 128 119861
ostat.pl. ostat.komunikace 40 37226
ostat.pl. silnice 42 49680
Celkem KN 858 3920486
Par. KMD 858 3920486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 68
LV 88
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 10:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.