k.ú.: 733466 - Prosiměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594709 - Prosiměřice NUTS5 CZ0647594709
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 5046829
vinice 8 65301
zahrada 164 98220
ovoc. sad 5 14841
travní p. 20 60370
lesní poz 31 60860
vodní pl. nádrž umělá 1 1254
vodní pl. tok přirozený 4 29791
vodní pl. tok umělý 4 51306
vodní pl. zamokřená pl. 1 10162
zast. pl. společný dvůr 7 1745
zast. pl. zbořeniště 36 6792
zast. pl. 409 134876
ostat.pl. jiná plocha 197 109466
ostat.pl. manipulační pl. 13 6958
ostat.pl. mez, stráň 11 17552
ostat.pl. neplodná půda 48 76858
ostat.pl. ostat.komunikace 165 286240
ostat.pl. pohřeb. 1 3673
ostat.pl. silnice 16 73318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 26590
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3174
ostat.pl. zeleň 94 263024
Celkem KN 1689 6449200
PK 3 273
GP 6 3088
Celkem ZE 9 3361
Par. DKM 825 6066664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 223
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 3
Celkem BUD 398
byt.z. byt 39
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 20
Celkem JED 64
LV 475
spoluvlastník 630

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.08.2019 1:1000 02.09.2019 *) KoPÚ po JPÚ
DKM-KPÚ 04.11.2015 1:1000 09.11.2015 *) JPÚ - rekonstrukce přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.