k.ú.: 733474 - Proskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 329935
zahrada 508 299871
travní p. mez, stráň 33 13023
travní p. 943 1886044
lesní poz les(ne hospodář) 47 13301
lesní poz 440 401676
vodní pl. nádrž umělá 2 3032
vodní pl. rybník 12 15662
vodní pl. tok přirozený 209 64383
vodní pl. zamokřená pl. 1 861
zast. pl. společný dvůr 4 685
zast. pl. zbořeniště 2 489
zast. pl. 504 100249
ostat.pl. jiná plocha 106 83311
ostat.pl. manipulační pl. 10 20312
ostat.pl. neplodná půda 135 51512
ostat.pl. ostat.komunikace 239 69886
ostat.pl. pohřeb. 1 4676
ostat.pl. silnice 39 46788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 19250
ostat.pl. zeleň 3 5073
Celkem KN 3361 3430019
Par. DKM 3361 3430019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 371
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 497
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 649
spoluvlastník 907

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2009
ZMVM 1:1000 01.07.1978 24.10.2009 Původ mapy THM
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.07.1978 repr. otisk mapy z r. 1922


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 09:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.