k.ú.: 733695 - Krasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589250 - Prostějov NUTS5 CZ0713589250
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2369412
zahrada 401 182826
travní p. 6 12524
vodní pl. rybník 1 9588
vodní pl. tok přirozený 8 12832
vodní pl. tok umělý 1 977
zast. pl. zbořeniště 1 102
zast. pl. 820 152882
ostat.pl. jiná plocha 75 41082
ostat.pl. manipulační pl. 21 112828
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1148
ostat.pl. ostat.komunikace 164 139514
ostat.pl. pohřeb. 1 1993
ostat.pl. silnice 7 25348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2301
ostat.pl. zeleň 47 69453
Celkem KN 1853 3134810
Par. DKM 1853 3134810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 354
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 311
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 817
byt.z. byt 778
byt.z. garáž 98
byt.z. j.nebyt 185
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 51
Celkem JED 1137
LV 1771
spoluvlastník 3176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1998
THM-V 1:1000 31.12.1975 01.10.1998
Ins. A 1:2000 31.12.1941 31.12.1975
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.