k.ú.: 733750 - Prostřední Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544698 - Prostřední Bečva NUTS5 CZ0723544698
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 686 1184887
zahrada mez, stráň 1 586
zahrada 276 205911
ovoc. sad 9 44530
travní p. mez, stráň 37 35781
travní p. 2973 4748879
lesní poz les s budovou 1 77
lesní poz ostat.komunikace 1 162
lesní poz 932 15097508
vodní pl. nádrž umělá 1 800
vodní pl. rybník 1 1513
vodní pl. tok přirozený 177 248548
vodní pl. zamokřená pl. 4 18425
zast. pl. společný dvůr 2 558
zast. pl. zbořeniště 10 1396
zast. pl. 1480 200624
ostat.pl. jiná plocha 392 210039
ostat.pl. manipulační pl. 39 35088
ostat.pl. mez, stráň 2 493
ostat.pl. neplodná půda 937 665020
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 9485
ostat.pl. ostat.komunikace 460 233703
ostat.pl. pohřeb. 1 10412
ostat.pl. silnice 107 360359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 154026
ostat.pl. zeleň 5 4639
Celkem KN 8610 23473449
Par. DKM 87 177447
Par. KMD 8523 23296002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 524
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 329
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 181
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 89
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 16
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1424
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 30
LV 1596
spoluvlastník 3177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.10.2015
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 09.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.