k.ú.: 733806 - Prostřední Lipka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 1244581
zahrada 39 45996
ovoc. sad 2 30487
travní p. 242 3749789
lesní poz 29 607233
vodní pl. nádrž umělá 3 5787
vodní pl. tok přirozený 5 46292
vodní pl. tok umělý 2 684
vodní pl. zamokřená pl. 3 1471
zast. pl. společný dvůr 5 4790
zast. pl. zbořeniště 19 4979
zast. pl. 126 58116
ostat.pl. dráha 1 60975
ostat.pl. jiná plocha 54 107433
ostat.pl. manipulační pl. 11 12165
ostat.pl. neplodná půda 36 136916
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 59
ostat.pl. ostat.komunikace 68 115242
ostat.pl. silnice 9 71270
ostat.pl. zeleň 81 248048
Celkem KN 749 6552313
Par. DKM 749 6552313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 149
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.03.2016 1:1000 18.04.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1839 18.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 14:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.