k.ú.: 733822 - Protivanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589926 - Protivanov NUTS5 CZ0713589926
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1171 7403765
zahrada 462 235600
ovoc. sad 4 10050
travní p. 604 1852563
lesní poz les s budovou 2 128
lesní poz 140 8347914
vodní pl. nádrž umělá 1 366
vodní pl. rybník 17 45233
vodní pl. tok přirozený 73 34313
vodní pl. tok umělý 64 14777
zast. pl. zbořeniště 13 2225
zast. pl. 603 177441
ostat.pl. jiná plocha 147 60932
ostat.pl. manipulační pl. 48 74252
ostat.pl. neplodná půda 16 20113
ostat.pl. ostat.komunikace 473 374497
ostat.pl. pohřeb. 2 6544
ostat.pl. silnice 9 76693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 66600
ostat.pl. zeleň 39 16915
Celkem KN 3898 18820921
Par. KMD 3898 18820921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 387
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 1
Celkem BUD 585
byt.z. byt 11
byt.z. dílna 1
Celkem JED 12
LV 722
spoluvlastník 1180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 01:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.