k.ú.: 733849 - Milenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549771 - Protivín NUTS5 CZ0314549771
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 30963
orná půda 239 3619494
zahrada 86 62806
travní p. 121 847553
lesní poz 77 2549260
vodní pl. nádrž přírodní 4 10737
vodní pl. rybník 5 125353
vodní pl. tok přirozený 33 125694
vodní pl. tok umělý 5 19014
vodní pl. zamokřená pl. 1 2819
zast. pl. společný dvůr 4 869
zast. pl. 117 73775
ostat.pl. dráha 1 56738
ostat.pl. jiná plocha 20 26822
ostat.pl. manipulační pl. 40 40426
ostat.pl. neplodná půda 100 196145
ostat.pl. ostat.komunikace 126 275745
ostat.pl. pohřeb. 1 665
ostat.pl. silnice 5 53392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 10196
ostat.pl. zeleň 34 94808
Celkem KN 1034 8223274
Par. DKM 778 8049760
Par. KMD 256 173514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 6
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 115
LV 222
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2014
KMD 1:1000 17.12.2012
THM-V 1:2000 01.01.1972 10.12.2014 část extravilánu,
Ost. 1:2000 01.01.1972 10.12.2014 Zbytek extravilánu a intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.