k.ú.: 733865 - Provodín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561983 - Provodín NUTS5 CZ0511561983
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1368227
zahrada 158 136305
ovoc. sad 1 7334
travní p. mez, stráň 2 3568
travní p. 445 2814519
lesní poz les s budovou 2 75
lesní poz 252 3044671
vodní pl. nádrž umělá 8 63701
vodní pl. tok přirozený 1 15
vodní pl. tok umělý 21 5975
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
vodní pl. zamokřená pl. 10 14701
zast. pl. zbořeniště 11 4186
zast. pl. 381 112915
ostat.pl. dobývací prost. 21 243898
ostat.pl. dráha 10 87474
ostat.pl. jiná plocha 168 196076
ostat.pl. manipulační pl. 69 228899
ostat.pl. neplodná půda 145 201531
ostat.pl. ostat.komunikace 181 251521
ostat.pl. pohřeb. 1 9114
ostat.pl. silnice 2 35982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4900
ostat.pl. zeleň 17 26174
Celkem KN 2060 8861768
Par. DKM 2060 8861768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. garáž 29
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 380
byt.z. byt 79
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 80
LV 458
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.01.2016
DKM 1:1000 29.09.2009
ZMVM 1:5000 31.12.1977 29.09.2009 Od 1977. Na části mapování VÚMO Ralsko.
FÚO 1:2000 31.12.1977 05.01.2016 Od 1977 dle KP. Na části FÚO 2 Provodín část (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 05.01.2016 Od 1967 dle KP. Na části fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967. Na části mimo THM.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.