k.ú.: 733881 - Provodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574350 - Provodov-Šonov NUTS5 CZ0523574350
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1464449
zahrada 164 126178
ovoc. sad 9 51639
travní p. 257 440939
lesní poz les s budovou 1 1
lesní poz 57 220874
vodní pl. nádrž umělá 2 2776
vodní pl. rybník 10 19842
vodní pl. tok přirozený 15 7996
vodní pl. tok umělý 19 6383
zast. pl. společný dvůr 22 10027
zast. pl. 207 92547
ostat.pl. dráha 2 27040
ostat.pl. jiná plocha 41 25122
ostat.pl. manipulační pl. 17 45203
ostat.pl. neplodná půda 19 17594
ostat.pl. ostat.komunikace 153 78020
ostat.pl. pohřeb. 5 1630
ostat.pl. silnice 4 25042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6384
ostat.pl. zeleň 5 1375
Celkem KN 1211 2671061
Par. DKM 1211 2671061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 201
byt.z. byt 20
obč.z. byt 12
Celkem JED 32
LV 308
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2005
THM-V 1:2000 13.06.1971 29.11.2005
S-SK GS 1:2880 1840 13.06.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.