k.ú.: 733911 - Domkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574350 - Provodov-Šonov NUTS5 CZ0523574350
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 623682
zahrada 1 917
travní p. 19 68420
lesní poz 10 19082
vodní pl. nádrž umělá 3 3042513
vodní pl. tok přirozený 2 2354
vodní pl. zamokřená pl. 1 684
zast. pl. 1 26821
ostat.pl. jiná plocha 3 3800
ostat.pl. mez, stráň 1 588
ostat.pl. neplodná půda 4 1649
ostat.pl. ostat.komunikace 5 18859
Celkem KN 87 3809369
Par. DKM 87 3809369
Typ údaje Způsob využití Počet
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1
LV 30
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2004
THM-V 1:2000 01.08.1971 20.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.08.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 06:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.