k.ú.: 733938 - Provodov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585661 - Provodov NUTS5 CZ0724585661
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 1698814
zahrada 240 171673
ovoc. sad 15 45121
travní p. 1035 4147594
lesní poz les s budovou 2 442
lesní poz 473 4945682
vodní pl. nádrž umělá 1 516
vodní pl. tok přirozený 27 30766
zast. pl. zbořeniště 10 1715
zast. pl. 483 135050
ostat.pl. jiná plocha 196 153275
ostat.pl. manipulační pl. 37 41638
ostat.pl. neplodná půda 287 245790
ostat.pl. ostat.komunikace 313 305442
ostat.pl. pohřeb. 2 3649
ostat.pl. silnice 9 12570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11720
ostat.pl. zeleň 2 1054
Celkem KN 3583 11952511
Par. DKM 157 451495
Par. KMD 3426 11501016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 307
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 468
LV 586
spoluvlastník 1269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.08.2017
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 03.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.05.2022 02:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.