k.ú.: 733946 - Provodovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517208 - Provodovice NUTS5 CZ0714517208
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 460 1807657
zahrada 116 99992
ovoc. sad 2 3057
travní p. 204 531107
lesní poz 60 518000
vodní pl. rybník 1 4886
vodní pl. tok přirozený 20 47193
vodní pl. tok umělý 5 1331
zast. pl. společný dvůr 5 869
zast. pl. zbořeniště 2 341
zast. pl. 91 36690
ostat.pl. jiná plocha 73 61758
ostat.pl. manipulační pl. 27 21684
ostat.pl. neplodná půda 7 4555
ostat.pl. ostat.komunikace 150 109075
ostat.pl. silnice 28 16645
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10311
Celkem KN 1259 3275151
Par. DKM 80 160563
Par. KMD 1179 3114588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 88
LV 218
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
KM-D 1:2000 09.04.2001 29.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 21.05.2022 23:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.