k.ú.: 733954 - Prštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583707 - Prštice NUTS5 CZ0643583707
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1570 3713771
zahrada 486 233252
ovoc. sad 1 9828
travní p. 28 25098
lesní poz 247 3293919
vodní pl. nádrž umělá 96 27152
vodní pl. tok přirozený 13 9588
zast. pl. zbořeniště 2 118
zast. pl. 495 140623
ostat.pl. dráha 6 96818
ostat.pl. jiná plocha 153 65664
ostat.pl. manipulační pl. 71 26740
ostat.pl. neplodná půda 26 19632
ostat.pl. ostat.komunikace 338 78184
ostat.pl. pohřeb. 2 3367
ostat.pl. silnice 10 69665
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 17472
ostat.pl. zeleň 11 1591
Celkem KN 3594 7832482
Par. DKM 3594 7832482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 236
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 61
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 63
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 7
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 477
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 672
spoluvlastník 944

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2009
ZMVM 1:2000 01.12.1989 26.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.